Serveis

 

  • Acollida: Suport, informació i assessorament a les famílies.
  • Atenció social i psicològica:  Acompanyament i seguiment de les famílies en tot el procés evolutiu de la malaltia.
  • Asessoria jurídica: Assessorament laboral, civil i administratiu.
  • Informació i orientació sobre recursos existents: Actualització d´informació sobre els recursos existents.
  • Formació per a cuidadors:  Cursos  formatius  dirigits  a  familiars  i  professionals  cuidadors.
  • Tallers de Rehabilitació i de Manteniment per afectats.                              Teràpia Logopèdica: els  objectius  que  ens  plantegem són:     Manteniment de funcions.   Reeducació  de  les dificultats  en el llenguatge i la  parla.   Millorar les alteracions de la deglució.                                                                                 Estimulació cognitiva: els nostres objectius són:  Minimitzar, pal·liar i compensar els dèficits de les funcions cognitives i conductuals. Disminuir l´aïllament social.  Millorar la comprensió de la malaltia i les seves conseqüències.                                           Fisioteràpia:   Programa de teràpia:   La  propiocepció  tant  a  nivell  estàtic  com dinàmic.  L´equilibri en diferents posicions.   La coordinació,  la reducció de la base de  sustentació.   La marxa .  La lateralitat .   Els girs.  Relaxació.  Capacitat pulmonar, oxigenació …

    

  • Col·laboracions docents: Atenem sol·licituds d´Instituts, Universitats i Escoles Professionals.

“No podem donar-te solucions per a tots els problemes de la vida.
Ni tenim respostes per tots els teus dubtes.
Però podem escoltar-te i buscar la solució al teu costat."


“No podemos darte soluciones para todos los problemas de la vida.
Ni tenemos respuestas para todas tus dudas.
Pero podemos escucharte y buscar la solución a tu lado."